Database settings - creating, edit, ...

EN - V tejto sekcii je možné spravovať databázy pre Vašu doménu. Popis fungovania databáz na serveroch Platon Webhostingu nájdete na tejto stránke

Vytvorenie novej databázy: Pozor, týmto spôsobom sa vytvorí nová kompletná databáza. Ak potrebujete vytvárať len tabuľky v príslušnej databáze, tie je potrebné zakladať štandardným spôsobom (cez webrozhranie, v php kóde alebo prostredníctvom SQL klienta)

V ľavom menu vyberte Databázy -> Pridať databázu. Meno databázy je vždy v tvare nazovkonta_menodatabazy. Pod názvom zadajte heslo pre túto databázu. Označte možnosť Prístup k zdieľanej databáze. V Poznámke môžete bližšie špecifikovať účel databázy.

helpdesk

we are ready to serve

currently online

agents online 2 / 6

Platon Technologies

How can we help you?

We accept reports of problems or other inducements related to the use of our products and services.

helpdesk@platon.net +421 222 111 321

In case you need any help, contact us by e-mail or by phone.

  • Even on weekends and holidays
  • Quick and expert help
  • Simple human approach
  • Complex problems solving
contact form

Give a chance to our online help-center. You can find there more than:

  • 6 categories
  • 53 manuals
  • 22 e-mail settings
  • 6 programming tips
go to counseling

Questions about our products or any specific request? Contact us.

Thanks for message

If necessary, we will contact you.

Send of message failed

Please contact us at helpdesk@platon.net.

NEWSLETTER

Subscribe to receive our news and current offers.