Connect to email via unsecured ports

EN - V prípade, že sa potrebujete pripojiť na pop3, imap alebo smtp cez nešifrované porty, túto možnosť priamo na server kvôli bezpečnosti neposkytujeme. Je ale možné v rámci Vášho počítača urobiť "tunel", cez ktorý sa pripojiť môžete. Tento "tunel" bude "počúvať" prichádzajúcu komunikáciu na Vašom počítači na nezabezpečenom (nešifrovanom) porte a bude je presmerovávať a šifrovať na zabezpečený port. Všetko sa to deje na Vašom počítačí, takže z Vášho počítača odíde už len zašifrovaná komunikácia.

1 - Inštalácia stunnel

Najprv potrebujete nainštalovať program stunnel: http://www.stunnel.org/downloads.html?extra=/binaries.html , vyberte zo zoznamu installer, ten stiahnite a nainštalujte pre všetkých používateľov.

Počas inštalácie vás program vypýta údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie vášho vlastného RSA kľúču.

2 - konfigurácia stunnel

Po dokončení inštalácie pridajte stunnel ako službu, aby sa spúšťal už pri štarte a to pomocou: Štart->programy(všetky programy)->stunnel->stunnel Service Install

Následne bude potrebné upraviť súbor stunnel.conf, kde nakonfigurujeme nastavenia pre pop3, imap a smtp pripojenie. Daný konfiguračný súbor nahraďte naším predpripraveným stunnel.conf screenshots/mail-tunelling/stunnel.conf. Súbor stiahnite a uložne do priečinku C:/Program Files (x86)/stunnel/config (alebo C:/Program Files/stunnel/config) a nahraďte ním pôvodný stunnel.conf

3 - úprava /etc/hosts

Teraz potrebujeme pridať záznam local.mail do súboru hosts v systéme. Otvorte si súbor hosts, ktorý sa nachádza v priečinku C:/Windows/System32/drivers/etc

Vložte na koniec súboru hosts nasledovný riadok:
127.0.0.110 local.mail
(môžete použiť aj inú ip adresu z rozsahu 127.0.0.1-127.255.255.255 v prípade, že potrebujete aby stunnel počúval na inej ip adrese)

Súbor hosts uložte.

Ak ste mali počas editácie a po uložení súboru "hosts" zapnutý e-mail program, alebo softvér, v ktorom chcete nastavovať pripojenie cez nezabezpečené porty, je potrebné aby ste tento program reštartovali, aby si načítal nové nastavenia zo súboru hosts. Inak vám adresa local.mail nebude fungovať

4 - spustenie stunnel a overenie funkčnosti

Teraz spustíme službu stunnel pomocou Štart->programy(všetky programy)->stunnel->stunnel Service Start (je potrebné aby ste službu predtým nainštalovali pomocou Service Install ak ste tak ešte neurobili)

Následne overte, či je všetko funkčné.
Spustite program "cmd" pomocou vyhľadania cez štart a napíšte príkaz:
netstat -an |grep "TCP" |grep "127.0.0.110:[12][145]"

Ak máte verziu Windows, ktorá nepodporuje príkaz "grep" - to znamená, ak vám vypíše chybu, spustite len príkaz: netstat -an a prehľadajte celý výpis.

Vo výpise by ste mali vidieť nasledovné riadky. Ak ich nevidíte, skúste prekontrolovať, či máte dobre uložený súbor stunnel.conf a či ste službu nainštalovali a spustili. Ak ste potrebovali niečo upraviť, tak službu zastavte a znovu spustite.

C:/WINDOWS/system32>netstat -an |grep "TCP" |grep "127.0.0.110:[12][145]"
TCP 127.0.0.110:25 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.110:110 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.110:143 0.0.0.0:0 LISTENING

5 - konfigurácia e-mailu

Následne ak všetko funguje ako má, tak v e-mail programoch, v ktorých chcete použiť nezabezpečené porty, stačí aby ste ako server zadali "local.mail" miesto naších "smtps/pop3s/imapss.platon.sk" serverov a port 25/110/143 podľa toho, cez ktorý sa potrebujete pripojiť. Zabezpečenie už nepotrebujete, nakoľko to obstaráva už daný stunnel. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako keď sa prihlasujete štandardným spôsobom. E-mail ako login a heslo. Poštu by vám malo bez problémov stiahnuť aj odosielať.

helpdesk

we are ready to serve

currently online

agents online 2 / 6

Platon Technologies

How can we help you?

We accept reports of problems or other inducements related to the use of our products and services.

helpdesk@platon.net +421 222 111 321

In case you need any help, contact us by e-mail or by phone.

  • Even on weekends and holidays
  • Quick and expert help
  • Simple human approach
  • Complex problems solving
contact form

Give a chance to our online help-center. You can find there more than:

  • 6 categories
  • 53 manuals
  • 22 e-mail settings
  • 6 programming tips
go to counseling

Questions about our products or any specific request? Contact us.

Thanks for message

If necessary, we will contact you.

Send of message failed

Please contact us at helpdesk@platon.net.

NEWSLETTER

Subscribe to receive our news and current offers.